معنی و ترجمه کلمه آجر چوبى کف اتاق به انگلیسی آجر چوبى کف اتاق یعنی چه

آجر چوبى کف اتاق

parquet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها