طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آجر گرفتن به انگلیسی آجر گرفتن یعنی چه

آجر گرفتن

brick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها