معنی و ترجمه کلمه آجیل سوخته به انگلیسی آجیل سوخته یعنی چه

آجیل سوخته

praline

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها