طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آخرین حرف الفباى یونانى به انگلیسی آخرین حرف الفباى یونانى یعنی چه

آخرین حرف الفباى یونانى

omega

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها