معنی و ترجمه کلمه آخرین پیشنهاد به انگلیسی آخرین پیشنهاد یعنی چه

آخرین پیشنهاد

ultimatum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها