طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آخور به انگلیسی آخور یعنی چه

آخور

bin
box stall
crib
cub
manger
stall

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها