طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آداب دانى به انگلیسی آداب دانى یعنی چه

آداب دانى

decorum
preciosity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها