طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آداب و رسوم یهودى را پذیرفتن به انگلیسی آداب و رسوم یهودى را پذیرفتن یعنی چه

آداب و رسوم یهودى را پذیرفتن

judaize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها