طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بلند پرواز درسیاست به انگلیسی آدم بلند پرواز درسیاست یعنی چه

آدم بلند پرواز درسیاست

highboy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها