طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بوالهوس به انگلیسی آدم بوالهوس یعنی چه

آدم بوالهوس

screwball

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها