طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بى بصیرت به انگلیسی آدم بى بصیرت یعنی چه

آدم بى بصیرت

impercipient

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها