معنی و ترجمه کلمه آدم بى دست و پا به انگلیسی آدم بى دست و پا یعنی چه

آدم بى دست و پا

bumpkin
lout
lubber
slouch
sloucher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها