طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بى سرپرست به انگلیسی آدم بى سرپرست یعنی چه

آدم بى سرپرست

maverick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها