طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بى عرضه و فقیر به انگلیسی آدم بى عرضه و فقیر یعنی چه

آدم بى عرضه و فقیر

scruff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها