طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بى فرهنگ و بى ذوق و مادى به انگلیسی آدم بى فرهنگ و بى ذوق و مادى یعنی چه

آدم بى فرهنگ و بى ذوق و مادى

philistia
philistine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها