طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بى پروا به انگلیسی آدم بى پروا یعنی چه

آدم بى پروا

harum scarum
hothead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها