طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم تردست به انگلیسی آدم تردست یعنی چه

آدم تردست

conjurer
conjuror
prestidigitator

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها