طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم تنبل به انگلیسی آدم تنبل یعنی چه

آدم تنبل

bummer
lurdane
sluggard
slugger

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها