طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم حقه باز به انگلیسی آدم حقه باز یعنی چه

آدم حقه باز

charlatan
mountebank
rascal
skellum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها