معنی و ترجمه کلمه آدم حقه باز به انگلیسی آدم حقه باز یعنی چه

آدم حقه باز

charlatan
mountebank
rascal
skellum


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها