طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم حواس پرت به انگلیسی آدم حواس پرت یعنی چه

آدم حواس پرت

featherbrain
featherhead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها