طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم خرافاتى به انگلیسی آدم خرافاتى یعنی چه

آدم خرافاتى

bigot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها