طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم خرده گیر به انگلیسی آدم خرده گیر یعنی چه

آدم خرده گیر

knocker

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها