طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم خرد به انگلیسی آدم خرد یعنی چه

آدم خرد

homunculus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها