طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم خسیس به انگلیسی آدم خسیس یعنی چه

آدم خسیس

curmudgeon
miser
niggard
save all

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها