طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم خشن به انگلیسی آدم خشن یعنی چه

آدم خشن

bargee
boor
toughie
toughy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها