معنی و ترجمه کلمه آدم خوب به انگلیسی آدم خوب یعنی چه

آدم خوب

bawcock
trump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها