طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم دودل به انگلیسی آدم دودل یعنی چه

آدم دودل

acatalectic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها