طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم دیوانه به انگلیسی آدم دیوانه یعنی چه

آدم دیوانه

maniac
psyho

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها