طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم رذل به انگلیسی آدم رذل یعنی چه

آدم رذل

knave
limmer
makeshift
rapscallion
rascal
scalawag
scamp

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها