طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم ریاکار به انگلیسی آدم ریاکار یعنی چه

آدم ریاکار

bigot
hypocrite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها