طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم زبان باز به انگلیسی آدم زبان باز یعنی چه

آدم زبان باز

charlatan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها