طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم زیر دست به انگلیسی آدم زیر دست یعنی چه

آدم زیر دست

underling

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها