طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم ساختگى به انگلیسی آدم ساختگى یعنی چه

آدم ساختگى

dummy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها