طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم ساده به انگلیسی آدم ساده یعنی چه

آدم ساده

goof
innocent
lamb

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها