طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم سیار به انگلیسی آدم سیار یعنی چه

آدم سیار

sojourner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها