طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم شتابکار به انگلیسی آدم شتابکار یعنی چه

آدم شتابکار

hothead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها