طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم شوخ به انگلیسی آدم شوخ یعنی چه

آدم شوخ

gagman
gagster
gamester
humorist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها