معنی و ترجمه کلمه آدم شکاک دردین و عقاید مذهبى به انگلیسی آدم شکاک دردین و عقاید مذهبى یعنی چه

آدم شکاک دردین و عقاید مذهبى

skeptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها