معنی و ترجمه کلمه آدم شیک پوش به انگلیسی آدم شیک پوش یعنی چه

آدم شیک پوش

dude
fashion plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها