معنی و ترجمه کلمه آدم طاس به انگلیسی آدم طاس یعنی چه

آدم طاس

baldhead
baldpate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها