معنی و ترجمه کلمه آدم عجیب و منزوى به انگلیسی آدم عجیب و منزوى یعنی چه

آدم عجیب و منزوى

geezer

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها