طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم عوام به انگلیسی آدم عوام یعنی چه

آدم عوام

vulgarian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها