طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم متعصب یا هواخواه به انگلیسی آدم متعصب یا هواخواه یعنی چه

آدم متعصب یا هواخواه

zealot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها