طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم پست و حقیر به انگلیسی آدم پست و حقیر یعنی چه

آدم پست و حقیر

underling

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها