طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم کار کشته که چهار سال در نیروى دریایى کار کرده باشد به انگلیسی آدم کار کشته که چهار سال در نیروى دریایى کار کرده باشد یعنی چه

آدم کار کشته که چهار سال در نیروى دریایى کار کرده باشد

oldster

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها