طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم کشى به انگلیسی آدم کشى یعنی چه

آدم کشى

butchery
foul play
homicide

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها