طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم کودن به انگلیسی آدم کودن یعنی چه

آدم کودن

blunderbuss
chucklehead
clodpole
clodpoll
dullard
goon
hash
humdrum
lubber
lummox
moke

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها