طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم کور رنگ به انگلیسی آدم کور رنگ یعنی چه

آدم کور رنگ

achromate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها