طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آردنما به انگلیسی آردنما یعنی چه

آردنما

mealy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها