معنی و ترجمه کلمه آرد خشن به انگلیسی آرد خشن یعنی چه

آرد خشن

grout

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها